In de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is begin dit jaar het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg en niet meer administratie dan nodig is. Jammer is wel dat alle in gebruik zijnde managementinformatie door de wijzigingen nu onbruikbaar is. En juist daar heb jij last van!

 

Daarom wordt nu hard aan een oplossing gewerkt. De GGZ-module in het Performation Datawarehouse.

Waarom is het zorgprestatiemodel beter?

De voorgaande bekostiging was versnipperd. Er waren integrale prestaties, DBC’s, DBBC’s en ZZP’s. Naast de hoge administratieve lasten was het hierdoor lastig de verschillende soorten forensische zorg (FZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) goed op elkaar af te stemmen.

Het zorgprestatiemodel lost de meeste van deze knelpunten op, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en de tarieven sluiten aan bij de behandeling die de zorgverlener geeft. De minutenregistratie is verdwenen. Dat betekent dat er veel minder administratieve lasten zijn. Doordat prestaties nu niet meer gekoppeld zijn aan een traject, maar aan ‘een dag’, zijn de totale zorguitgaven veel sneller duidelijk. De basis-GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de FZ hebben nu dezelfde prestaties: de ‘schotten’ tussen de die zorg zijn verdwenen.

Met de juiste GGZ-managementinformatie klinkt dit echt als een grote stap vooruit.

Inzicht ontbreekt

Maar juist die managementinformatie ontbreekt in alle plannen. Gelukkig is er een oplossing. Met het Performation Datawarehouse maak je alle gewenste informatie inzichtelijk. De GGZ-module, onderdeel van het Performation datawarehouse, levert inzicht in zorgactiviteiten, trajecten, groepsconsulten en declaraties. Daarnaast is er informatie over HoNOS-scores, agenda’s, bedbezetting en omzetplafonds. Dit alles wordt getoond naar vele invalshoeken, zoals bijvoorbeeld per behandelaar, verzekeraar en setting. Je weet precies welke zorg er wanneer en door wie is geleverd. En natuurlijk wat deze zorg aan omzet oplevert.

De invoering van het zorgprestatiemodel heeft voor iedereen andere gevolgen. Elke zorgaanbieder in GGZ en FZ krijgt ermee te maken. Met het Performation Datawarehouse wordt data over de geleverde zorgproductie, informatie. Zorguitgaven worden inzichtelijk nadat ze zijn geregistreerd.

Door meerdere modules van het Performation Datawarehouse te gebruiken zorg je ervoor dat je bent verzekerd van volledig geïntegreerde managementinformatie over productie, personeel , financieel en registratie, direct beschikbaar voor de eindgebruikers. Of je maakt alleen gebruik van de GGZ-module. De informatie is gemakkelijk te benaderen in Excel en daardoor voor iedereen toegankelijk. Eigen rapportages aansluiten op de GGZ-module is een fluitje van een cent.

Volledige GGZ-managementinformatie

Als gebruiker van de GGZ-module ben je snel voorzien van juiste, tijdige en volledige GGZ-managementinformatie. Je hebt volledig inzicht in jouw productie en kunt hierdoor goed onderbouwde gesprekken voeren met behandelaars of zorgverzekeraars. Over enkele weken kan de managementinformatie over jouw PAAZ of PUK voor eindgebruikers binnen het ziekenhuis beschikbaar zijn!

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/06/Roy-Staal-200x200-1.jpg
Roy Staal Business Lead Data

Wil jij dit ook?

Het Performation Datawarehouse maakt het mogelijk nauwkeurige en overzichtelijke managementinformatie tot je beschikking te hebben. Wil je meer weten? Neem contact met me op. Dat kan via r.staal@performation.com of via 06 – 16 68 91 66.

Productblog

Maak data rondom bedrijfsvoering inzichtelijk

Plannen met ambitieuze doelen; die zijn er genoeg binnen ziekenhuizen. Maar hoeveel van die doelen worden daadwerkelijk gehaald? Met Intelligent Hospital in combinatie met Datawarehouse geven we jouw ziekenhuis de benodigde executiekracht. 

Intelligent Hospital