PERFORMATION EVENT 2020

Intelligent Hospital Management

Dit jaar stond het Performation Event 2020 in het teken van Intelligent Hospital Management. Ruim vierhonderd zorgprofessionals kwamen naar dit event in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en maakten kennis met nieuwe technologieën die bijdragen aan het optimaliseren van de zorg, maar ook bij het verminderen van administratielast.

Experts uit binnen- en buitenland gaven in plenaire sessies hun visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en gasten werden in diverse break-out sessies inhoudelijk bijgepraat over een specifieke zorgthema’s.

KIES UIT DE VOLGENDE

Break-out sessies

Bezoekers van het event konden zich inhoudelijk bij laten praten op interessegebieden in break-out sessies naar keuze. Was u bij de break-out sessies aanwezig? Dan kunt u de presentaties opvragen. 

Productiecapaciteit | Praktijkcase LUMC

Door Thomas Schneider, LUMC & Auke Speet, Performation
Ronde 1 & 2

Het LUMC wil voldoende ruimte vrijspelen voor haar academische speerpunten. Ze wil hierbij meer sturing geven aan capaciteit en deze in lijn brengen met de productie die het een academisch centrum maakt. Samen met Performation werkt LUMC daarom aan een productie- en capaciteitskader. Met behulp van de tool Productiecapaciteit is het LUMC nu een capaciteitsbegroting aan het vormgeven die de basis vormt voor OK-, poli- en kliniekrasters. In deze break-out sessie vertelt LUMC zelf hoe zij zowel het proces als de begrotingen zelf hebben vorm gegeven.

Hospital control experience center

Door Pim Sas, Amphia & Marcel de Jong, Performation
Ronde 1 & 2 

Een ziekenhuis is een complexe en dynamische organisatie. Het Hospital control center bewaakt continu alle operationele processen en de beschikbaarheid van capaciteit ziekenhuisbreed. Krachtige voorspelalgoritmes maken continu prognoses voor de komende uren en dagen en attenderen u al op capaciteitsproblemen, voordat u ze ziet. Marcel de Jong (Performation) en Pim Sas (Amphia) laten u in het Hospital control experience center kennis maken met deze nieuwe manier van operationeel sturen.

Nieuwe manier van belonen

Door Thijs Knitel & Manon Dubois, Performation
Ronde 1 & 2

De toekomst vraagt om zinnige, zuinige en kwalitatief hoogstaande zorg. Kwaliteit wordt voor steeds meer aandoeningen gemeten. Om te zorgen dat ziekenhuizen en specialisten zich samen hiervoor gaan inzetten helpt het als de financiële prikkels goed liggen. Daarvoor zorgt het prestatiemodel van Performation. In deze break-out sessie laten we zien hoe dit model werkt en bijdraagt aan een toekomst met meer kwalitatief hoogstaande zorg.

Levert uw ziekenhuis doelmatige zorg?

Door Jasmijn Oosterhoff & Holger Wagenaar
Ronde 1

In uw ziekenhuis of ZBC leveren professionals zo goed mogelijk zorg aan patiënten, maar hoe verhoudt deze zich tot de zorg in andere ziekenhuizen? Wordt er vaak tot opereren of klinische opname besloten? Wordt er veel diagnostiek aangevraagd? Zijn de kostprijzen hoog of laag? De Benchmark kosten & doelmatigheid biedt een totaaloverzicht en onderliggende details online. In deze workshop ervaart u de Benchmark zelf.

Is BI klaar voor de toekomst?

Door Linda Kooiman, Performation
Ronde 1

Big Data en Artificial Intelligence: in de afgelopen jaren domineren deze termen diverse Top10-lijsten binnen de techwereld en er zijn overal pilots gaande die de waarde van Big Data en Artificial Intelligence aantonen. Als dit de toekomst is, wat betekent het dan voor de rol van Business Intelligence en hoe kan de professional op het gebied van informatievoorziening zich voorbereiden op de toepassing van Big Data en Artificial Intelligence?

Patient safety control center: maak risico's inzichtelijk

Door Els Keesman & Saskia Schaafsma, Performation
Ronde 1

Patiëntveiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen in de zorg. Het operationele patient safety control center maakt de risico’s per patiënt inzichtelijk. Gerichte acties kunnen vervolgens worden ingezet om deze risico’s te voorkomen. Denk hierbij aan de kans op ongeplande IC-opnames, heropname en sepsis. Ook op tactisch en strategisch niveau biedt het patient safety control center belangrijke inzichten.

Robotisering zorgadministratie | Praktijkcase UMCU

Door Richard Schoonenbeek & Michael van Ham, UMCU
Ronde 1

Er zijn veel processen in een ziekenhuis waar geen menselijke intelligentie voor nodig is om ze uit te voeren. Vaak zijn het administratieve handelingen die repeterend en voorspelbaar zijn. Samen met het UMCU maakte Performation RPA-robots die dit werk overnemen. Richard Schoonebeek en Michael van Ham van het UMCU vertellen over deze projecten, de aanpak en de resultaten. Krijg via deze video alvast een indruk hoe dit werkt.

Onderhandelen volgens de Harvard-methode

Door Koos van Empel, Performation
Ronde 1 

Onderhandelen doen we dagelijks op veel manieren, vaak zonder erbij na te denken. Intuïtief weten we dat het verschil maakt of je onderhandelt over een eenmalige aankoop of dat je nog lang na de onderhandeling een relatie hebt met je onderhandelingspartner. Dat laatste is het geval tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar ook tussen het MSB en het ziekenhuis. De Harvard-methode van onderhandelen is een geschikt theoretisch framework. In deze break-out sessie leert u deze methode kennen.

Structureel verminderen administratielast | Praktijkcase Diakonessenhuis

Door George Wijngaard, Diakonessenhuis Utrecht & Mirjam Betten, FinStones
Ronde 2

In het proces van zorgregistratie, facturatie & debiteurenbeheer zijn binnen het ziekenhuis diverse personen en systemen betrokken. Maar mensen vinden soms andere werk en systemen moeten regelmatig aangepast worden aan wijzigingen in wet- en regelgeving. Leer in deze sessie hoe het Diakonessenhuis deze processen ondanks veranderingen structureel verbetert door de inzet van slimme software en de flexible inzet van expertise en personeel. Waaronder het automatisch coderen van ICD-codes.

Machine learning in de zorg | Prakijkcase VUmc

Door Edwin Geleijn, VUmc & Pieter-Frank van Boven, Performation
Ronde 2

Hoe helpt Artificial Intelligence bij het selecteren van waardevolle informatie uit verpleegkundige dossiers? Performation voerde samen met de VU een project uit om die informatie uit notities te halen. Bijvoorbeeld: is er een val binnen het ziekenhuis geweest? Door middel van annotatie, NLP en Machine Learning is in een iteratief proces een steeds beter model gemaakt. Edwin Geleijn van Amsterdam UMC vertelt over het proces en de resultaten.

Registratielast verminderen door slimme tools

Ella Sijbesma & Ryanne Altenburg, Performation
Ronde 2

De registratie in de zorg kost vaak veel tijd, brengt veel frustraties met zich mee en vermindert voor veel medewerkers in het ziekenhuis het in werkplezier. Zorgregistratie moet en kan slimmer door processen te automatiseren. In deze break-out sessie geven we een aantal praktijkvoorbeelden om de registratielast met slimme tools tot het minimum te beperken.

Santeon Open Benchmark OK | Leren van elkaars data

Door Rogier Postma, Santeon & Saskia Schaafsma, Performation
Ronde 2

Als onderdeel van het Santeon Open Benchmark project is er afgelopen periode in detail gekeken naar het thema OK. Het dashboard met inzichten in bijvoorbeeld, benutting, OK inefficiëntie, snij- en zittingstijden per ingreep is de basis om van elkaar te leren in de gezamenlijke sessie. In deze break-out sessie wordt het dashboard getoond en nemen we u mee in ervaringen van de Santeon ziekenhuizen.

Praktische informatie

Datum

Donderdag 16 januari 2020

Locatie

Johan Cruijff ArenA

Adres

ArenA Boulevard 1, Amsterdam

Tijd

Vanaf 8.00 uur tot +/- 17.45 uur

Accreditatie

Het event is geaccrediteerd met 5 ABAN-punten.

Inschrijven

is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 7 januari

'Het Performation Event is een stempel in de agenda. Een milestone die het begin van een nieuw zorgjaar aangeeft.' Zo omschrijft dagvoorzitter Maarten Bouwhuis het Performation Event. Anna van Poucke van KMPG vertelt op deze dag dat het tijd is om de zorg vanuit de regio anders te organiseren.