Het zorglandschap verandert snel: zorg wordt duurder, door vergrijzing neemt de zorgvraag toe, het zorgaanbod wordt breder en de kwaliteitseisen van zorg hoger. En daarbovenop kampen we met grote arbeidsmarktkrapte!

 

Van zorgorganisaties wordt gevraagd deze veranderingen op te vangen zonder hogere kosten te maken en de medewerkers niet extra te belasten. Initiatieven als Zinnige zorg, Value Based Healthcare, Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben als doel om de noodzaak van een focus op  zorgkwaliteit onder de aandacht te brengen.

Ben jij binnen een zorgorganisatie nauw betrokken bij het verbeteren van kwaliteit? Dan ben jij vast benieuwd welke instrumenten er zijn om de kwaliteit van zorg te meten, te vergelijken én te verbeteren. 


Kom op 7 februari 2023 naar het event 
Kwaliteit van zorg verbeteren: zo pak je het aan! 

 

Eén ding staat voorop: jij kunt het niet alleen. Kwaliteit van zorg verbeteren doe je samen met de zorgprofessionals in jouw zorgorganisatie: van polimedewerker tot medisch specialist.

Indicatoren vaststellen, data analyseren & bijsturen

Tijdens dit event leer je hoe jouw zorgorganisatie datagedreven kan sturen op de kwaliteitsveranderingen die je gaat doorvoeren. Door middel van dagelijkse monitoring kun je zien of de gewenste effecten bereikt worden. Alles met als doel de beschikbare zorgprofessionals op plekken in te zetten waar ze de meeste toegevoegde waarde leveren, onder een acceptabele werkdruk.

De volgende sprekers vertellen over hun ervaringen:

Nicole Kessels - VieCuri Medisch Centrum

Werken met spiegelinformatie en kwaliteitsindicatoren

 

Topklinisch ziekenhuis VieCuri werkt hard aan het transformeren van zorg die noodzakelijk is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst te kunnen garanderen. Het ziekenhuis maakt hierbij gebruik van een tiental spiegelinformatieregels.

Nicole Kessels, programmaregisseur ZE&GG binnen VieCuri, licht toe hoe het ziekenhuis dit uitvoert in de dagelijkse praktijk.

Maarten Erenstein - Programma ZE&GG

Uniformeren van de keten van gepast gebruik

 

Wat is er landelijk nodig om te komen tot een gestroomlijnd proces voor gepast gebruik? Vanuit het programma ZE&GG worden hierop verschillende acties ingezet. Bijvoorbeeld het opzetten van Uniforme Datadefinities in samenwerking met specialisten, wetenschappelijke verenigingen en datapartijen, maar ook door afspraken te maken over een spiegelinfrastructuur. Maarten Erenstein licht toe hoe dit proces eruit ziet en waar ZE&GG nu staat.

 

Mariëtta Bertleff - Medisch specialist

Kwaliteitsverbeteringen vanuit de werkvloer

 

Mariëtta Bertleff: ‘Werken aan kwaliteit heeft vaak een beladen karakter onder artsen. Niet omdat artsen niet staan voor kwaliteit, maar omdat er het gevoel heerst dat kwaliteit bepaald en opgelegd wordt door mensen die niet direct met een patiënt te maken hebben.

Echter, door gezamenlijk op te trekken in het bepalen van wat we voor die patiënt willen en inzicht te krijgen in consequenties en uitkomsten van bepaalde handelingen zijn er vele verbeteracties mogelijk.’

Al meer dan 10 jaar werkt MarIiëtta Bertleff als zowel specialist (hand- en polschirurg) als consultant. Zij probeert de werelden van management en zorgverlener dichter bij elkaar te brengen.  

Spel 'Pitch jouw idee'

Wat heb je nodig om kwaliteitsprogramma’s binnen jouw zorgorganisatie van de grond te krijgen en wat heb je nodig naar de toekomst toe? Aan de hand van een spel worden jij en de andere deelnemers in diverse rondes uitgedaagd om hierover ideeën te pitchen. De bedoeling van het spel is, dat we aan het eind ervan heldere conclusies over het begrip ‘kwaliteit van zorg’ kunnen trekken.

Break-out sessies

 

Kies uit de volgende break-out sessies: 

Productinformatie demonstratie ZEGG
Door Bas Hammendorp (product owner)

De tool ZEGG van Performation sluit aan op het landelijk programma ZE&GG. In deze sessie laten we zien hoe de tool werkt. Zo leer je over de uitgebreide bibliotheek met kwaliteitsindicatoren waar je als ziekenhuis dagelijks op kan sturen. Ook geeft het actueel inzicht in de ontwikkeling van de eigen prestaties door de tijd heen en stelt detailinformatie beschikbaar op patiëntniveau.

Aan de slag met je eigen kwaliteitscasus
Door Mariëtta Bertleff en Leonie van Harten

Ieder ziekenhuis verricht werkzaamheden op het gebied van verbeteren van kwaliteit. Welke casus komen voor in jouw ziekenhuis? Voor welke verbeterprogramma’s binnen jouw ziekenhuis is het waardevol om spiegelinformatie te ontvangen? Hoe zou je dit weergeven willen hebben? In deze interactieve sessie gaan we samen aan de slag om informatie op te halen. Daarnaast lichten we een tipje van de sluier over hoe we dit proces zelf aanvliegen, bijvoorbeeld met programma’s als ZE&GG, maar ook VBHC initiatieven die opgepakt worden binnen Santeon.

Aanmelden event

De aanmeldbevestiging wordt per e-mail verstuurd, maar kan als ‘spam’ gezien worden. Houd daarom de ‘Ongewenste e-mail’ ook in de gaten. 

Praktische informatie

Datum

Dinsdag 7 februari 2023

Tijd

Vanaf 12.00 – 17.00 uur (inclusief lunch)

Locatie

Auditorium | Beetslaan 19A, Bilthoven

Deelname

gratis

Voor

Bestuurder, programmamanager, zorgverkoop, strategisch adviseur, RVE manager, zorgverzekeraar, kwaliteitsfunctionaris

*

(onderwerpen en programma onder voorbehoud van wijzigingen)

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/05/Ella_200x200.jpg
Ella Sijbesma Business lead Zorgregistratie

Deel uitdagingen en ervaringen met vakgenoten

“Wat fijn dat we je weer mogen ontvangen! Tijdens deze middag laten we je graag zien welke intiatieven er zijn om de kwaliteit van zorg in jouw zorgorganisatie te verbeteren. Laten we samen toewerken naar zorg van topkwaliteit! Ik zie je graag op 7 februari aanstaande.”

Whitepaper kwaliteit van zorg verbeteren

Aan de slag met ZE&GG

Leer hoe je collega’s meeneemt in het proces van kwaliteit van zorg te verbeteren én hoe je data omzet in informatie om vervolgens kwaliteitsverbetering te realiseren. 

Bekijk de video

Zo vergelijk je de prestaties van ziekenhuizen

Voor onderbouwing voor gerichte verbeterplannen maakt Performation benchmarks. Er zijn benchmarks beschikbaar op het gebied van productie, kwaliteit, tarieven, kosten en doelmatigheid, capaciteit en FTE’s.