Optimale bedrijfsvoering in het ziekenhuis vergt een integrale benadering. Neem het opstellen en monitoren van de begroting. De begrote zorgproductie van een ziekenhuis heeft direct invloed op de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit heeft vervolgens weer direct invloed op de financiële middelen. Die onderlinge samenhang vereist een optimale samenwerking tussen belangrijke spelers zoals medisch specialisten, financiën en capaciteitsmanagement.

 

Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Ziekenhuizen zijn grote, complexe organisaties, die van oudsher naar vakgroep georganiseerd zijn. Dat biedt veel voordelen wanneer je per vakgroep een optimale prestatie nastreeft. Maar wanneer je de aandacht richt op het verbeteren van de prestaties van het hele ziekenhuis en zelfs over de muren van het ziekenhuis heen, is een andere benadering nodig.

Dat geldt evenzeer voor de ondersteunende diensten. Ook die zijn traditioneel georganiseerd naar specialistische kennis – planning & control, verkoop, HR, kwaliteit & veiligheid. Van oudsher hebben die afdelingen zich vaak los van elkaar ontwikkeld.

Behoefte aan breed perspectief

We signaleren dat zowel aan de kant van het primair proces als aan de kant van ondersteunende adviseurs steeds meer behoefte ontstaat om vanuit een breed perspectief te kijken naar de mogelijkheden om hun prestaties te verbeteren. Dat vraagt van die adviserende diensten een integrale aanpak.

Het voordeel daarbij is dat elk ziekenhuis in Nederland al probeert te sturen op vier resultaatgebieden: de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en service van de zorg, het werkklimaat voor medewerkers en de financiële prestaties. En elk van die vier resultaatgebieden wordt sterk beïnvloed door het optimaal inzetten van capaciteit. Om die prestaties dan ook echt te kunnen verbeteren, is het van groot belang dat ziekenhuizen die relatie tussen capaciteitsmanagement en financiën versterken. Voor die meer integrale – ofwel holistische – benadering is een belangrijke rol weggelegd voor de aansturing in de organisatie van het ziekenhuis. Een medewerker finance, kwaliteit of HR kan de gewenste verbinding niet in zijn eentje tot stand brengen. Om alle processen op elkaar af stemmen, is een strakke regie nodig, in combinatie met de juiste tooling voor de aangewezen professionals.

Voortdurend in control

Het creëren van een optimale verbinding klinkt als een flinke opgave, maar ziekenhuizen kunnen klein beginnen en dat zien we op een aantal plekken ook gebeuren. De verschillende adviserende diensten – van planning & control tot kwaliteit en HR – zoeken elkaar nadrukkelijk op en bereiden hun gesprekken gezamenlijk voor. In die ziekenhuizen zien we ook de behoefte ontstaan aan meer kennis van die verschillende deelgebieden, aan opleidingen die de adviseurs in het ziekenhuis beter in staat te stellen de zorgvragen integraal te benaderen.

Ziekenhuizen die slagen in deze integrale benadering, zullen merken dat ze voortdurend in control zijn over die vier resultaatgebieden. De stap die elk ziekenhuis vandaag kan zetten, is het zorgmanagement en de adviseurs in gesprek laten gaan over wat het juiste advies is voor het primaire proces.

De belangrijkste conclusie kunnen we alvast verklappen, namelijk dat een integrale aanpak een bijdrage levert aan betere prestaties op alle fronten.

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/Auke-Speet-IMG_4730-BEW.jpg
Auke Speet Business lead Capaciteit
Voortdurend in control zijn over die vier resultaatgebieden kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en service van de zorg, het werkklimaat voor medewerkers en de financiële prestaties. Het klinkt misschien als een grote opgave, maar door klein te beginnen, is de eerste stap naar betere prestaties al gezet. Praat u graag met mij verder? Neem contact met mij op via a.speet@performation.com of via 06 – 12 62 72 04. 
PROPOSITIE

JuisteZorgSturing

Met de propositie JuisteZorgSturing helpt Performation het ziekenhuis bij de uitdaging om financiën, capaciteit en productie niet los van elkaar te zien, maar juist met elkaar te verbinden. Zo maken we de weg vrij naar integrale ziekenhuisbesturing waarin een gezond financieel resultaat samen gaat met goede toegankelijkheid, kwalitatief hoogwaardige zorg en een prettig werkklimaat. 

Rekenen met capaciteiten