Goede informatievoorziening is essentieel in bestrijding COVID-19

Goede informatievoorziening essentieel. Vooral in een tijd waarin de zorg voor COVID-19-patiënten zeer veel aandacht van ziekenhuizen vraagt. Performation biedt hierin ondersteuning. Niet alleen in de operationele sturing, maar ook om de reguliere zorg doorgang te laten vinden. 

NIEUWE INZICHTEN

COVID-19 dashboards

Zo hebben we speciale COVID-19 dashboards ontwikkeld. Deze worden continue aangescherpt op basis van de nieuwste inzichten die we met ziekenhuizen opdoen.

WE BIEDEN ONDERSTEUNING IN DE OPERATIONELE STURING...

Operationeel sturen in tijden van corona

Ziekenhuizen delen hun kennis door belangrijke informatie over de voorbereiding en operationele capaciteitssturing te bundelen. Ook is een gratis model ontwikkeld om te voorspellen hoe groot het aantal COVID-19 patiënten voor uw ziekenhuis zal zijn.
...MAAR OOK NU DE REGULIERE ZORG WEER OPSTART

Bereid uw ziekenhuis voor op de tijd na COVID-19

De stroom COVID-19 patiënten neemt af en de reguliere zorg is weer opgestart. Een goede voorbereiding voorkomt een tweede zorgcrisis.

Beloon specialisten voor hun toegevoegde waarde

Wilt u meer informatie over mogelijkheden?

We helpen uw zorgorganisatie graag. Laat uw gegevens achter en we nemen spoedig contact met u op.

ARTIKEL

Zorgregistratie tijdens COVID-19

Tijdens de coronacrisis ligt de primaire focus van zorgprofessionals op het leveren van zorg. De zorgregistratie schuift dan al snel naar de achtergrond. In deze moeilijke tijden komt het financiële resultaat sterk onder druk te staan en de productieafspraken met uw zorgverzekeraars zijn grotendeels niet meer realistisch. Het is dan ook van belang dat de zorg die wel geleverd is goed en volledig geregistreerd wordt.

WE ZIJN BETROKKEN BIJ

Landelijke initiatieven

Het LCPS

Het LCPS heeft als opdracht het coördineren van de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen om tot optimale uitkomsten van de patiëntenzorg te komen. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om spreiding van COVID-19 patiënten, maar om alle patiënten die acuut of semi-acuut zorg nodig hebben. Performation maakt deel uit van het kernteam en we zijn supertrots dat we hierin actief bijdragen. 

NICE-registratie

Sinds de COVID-19 uitbraak registreren de Nederlandse IC’s de patiënten in de NICE-registratie. Het is voor de processen rondom de nationale coördinatie van ziekenhuiszorg van cruciaal belang dat gegevens hierin dagelijks zo goed en volledig mogelijk worden geregistreerd. Voor het samenstellen van dit overzicht is de Stichting NICE afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s. Lees hierover meer.

‘Snelle beschikbaarheid van financiële inzichten, productiedata en analytische capaciteit is nu belangrijker dan ooit. Wij hebben extra mensen vrijgemaakt om dit te realiseren. Wij zetten alles op alles om kennis die een ziekenhuis heeft opgedaan om de crisis aan te pakken, snel naar andere ziekenhuizen te verspreiden. Wij hebben veel respect voor de kracht van de mensen in de frontlinie en ondersteunen u vol om deze crisis te lijf te gaan.’