Verkoop

Prijslijsten maken

Minimaliseert handmatige fouten

Contractering

Omzetrisico’s zijn in de afgelopen jaren toegenomen. In onderhandelingen met verzekeraars is het (netto) prijsniveau het belangrijkste onderwerp van gesprek. Het is niet eenvoudig om de prijsindexafspraken uit onderhandelakkoorden naar een prijsstelling van alle DBC-zorgproductcodes door te voeren. Met Contractering gaat dit gestandaardiseerd en deels geautomatiseerd. U ziet welke aanpassingen u heeft gemaakt en welke impact dit heeft. Met de tool Contractering  houdt u overzicht over het proces en de uitkomsten.

Mirjam Peters

Productowner

De voordelen:

  • Snel en effectief prijslijsten maken
  • Eenvoudig aanpassingen doorvoeren
  • Inzicht in prijslijsten en afwijkende tarieven
  • Minimaliseren van handmatige fouten in de prijslijst