Capaciteitsmanagers en medisch specialisten

Inzicht en realisatie van de productie

Berekenen van de benodigde capaciteit

Capaciteitsmanager poli

De ‘Capaciteitsmanager Poli’ is specifiek ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement op poliklinieken en functieafdelingen. De tool biedt het ziekenhuis de mogelijkheid prestaties te monitoren, scenario-analyses te maken, de benodigde spreekuurcapaciteit te bepalen en spreekuurrasters te ontwerpen.

Hiermee worden ziekenhuizen in staat gesteld de poliklinieken en functieafdelingen te optimaliseren, effectief de toegangstijden te reduceren en uitloop van poliklinieken tot een minimum te beperken.

Martijn van Eldijk

Productowner

De voordelen:

  • Prestatiemonitor en capaciteitsrapportage
  • Creëren en aanpassen van scenario’s
  • Analyseren van scenario’s
  • Ontwerpen spreekuurrasters
  • Spreekuuroptimalisatie