Capaciteitsmanagers en sturend personeel

Toewijzen beddencapaciteit en scenario-analyse

Optimaliseren van beddencapaciteit

Capaciteitsmanager Bedden

De ‘Capaciteitsmanager bedden’ is ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement binnen het beddenhuis. De tool biedt het ziekenhuis de mogelijkheid prestaties te monitoren, scenario-analyses te maken, de benodigde beddencapaciteit te bepalen en een beddenplan te ontwerpen. Hiermee worden ziekenhuizen in staat gesteld tot een optimale inrichting van het beddenhuis te komen, effecten van wijzigingen in het beddenhuis door te rekenen en tot optimalisatie in de beddencapaciteit te komen.

Martijn van Eldijk

Productowner

De voordelen:

  • Prestatiemonitor en capaciteitsrapportage
  • Creëren en aanpassen van scenario’s
  • Vaststellen optimale beddencapaciteit
  • Analyseren van scenario’s
  • Visualiseren van logistieke vraagstukken