Capaciteit & personeel

Capaciteit in het ziekenhuis staat door een groeiende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt onder druk. Dit vraagt veel van een ziekenhuis en van u als (capaciteits)manager. U moet met beperkte middelen de productiviteit en efficiëntie van de zorgverlening verder verbeteren. Performation HOT flo ondersteunt u hierbij. We hebben ervaring, expertise en tools om met de huidige, beperkte capaciteit meer productie en betere zorg te leveren.

Producten

U verbetert de planning van verpleegkundig personeel, polikliniekbezoeken, OK’s en bedden. Dit doen we samen door te analyseren waar de ruimte zit voor verbetering en te monitoren of we de gestelde doelen gaan halen.