|  

Zorgregistratie van UMC Utrecht blijft dankzij Notiz volledig en rechtmatig na overgang op HiX 6.3

Het UMC Utrecht is op 1 maart jl. overgestapt naar een nieuwe versie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD); HiX 6.3 standaard content. De overgang naar de nieuwe versie van het EPD was een flinke stap en had invloed op veel processen, waaronder de Zorgregistratie. Het UMC Utrecht maakt voor de dagelijkse controles op de Zorgregistratie én om te voldoen aan Horizontaal Toezicht gebruik van de Notiz daily audit-software. De consultants van Performation zorgden er samen met het UMC Utrecht voor dat de verantwoordingscyclus in het kader van volledigheid en rechtmatigheid van de Zorgregistratie van UMC Utrecht tijdens én na de overgang gewaarborgd bleef.

Umc utrecht over op hix 6.3
Consultant Milou Rossenaar (links) met stafadviseur Emmelie Bos van UMC Utrecht.

Wat er moest gebeuren

Om de processen rondom de Zorgregistratie in stand te houden, moesten alle modules die het UMC Utrecht van Performation gebruikt (met Notiz als grootste module) op dezelfde manier blijven functioneren na de overstap naar HiX 6.3.

Om dit te realiseren, is per module in kaart gebracht wat de impact was van de gewijzigde datastructuren in HiX 6.3, waarna dit technisch of functioneel verwerkt is. Dit was noodzakelijk omdat in HiX 6.3 de datavelden in sommige gevallen anders zijn ingericht dan in HiX 6.1. In het kader hiervan zijn onder andere 350 query’s in de Notiz Daily Audit omgeving gevalideerd op basis van deze wijzigingen en waar nodig aangepast.

Subspecialismen

De belangrijkste wijziging qua datastructuur was het aanpassen van de subspecialismen. Veel Nederlandse ziekenhuizen werken met specialismes zoals chirurgie en neurologie. Het UMC Utrecht daarentegen werkt met een divisiestructuur waarin verschillende subspecialismen vallen. Onder de Divisie Beeld en Oncologie vallen bijvoorbeeld oncologische chirurgie en oncologische urologie. Onder de Divisie Heelkundige Specialismen vallen bijvoorbeeld algemene chirurgie en algemene urologie. Oftewel: één landelijk specialisme bestaat uit verschillende subspecialismen welke onder verschillende divisies kunnen vallen.

Bij HiX 6.1 waren deze subspecialismes klantspecifiek ingericht waardoor het geheel aansloot bij de praktijk van het UMC Utrecht. Bij HiX 6.3 is het streven om zo min mogelijk maatwerk te hanteren, waardoor deze subspecialismestructuur niet geheel meer te gebruiken was door het UMC Utrecht, en hier dus ook vanuit Performation gezien additionele werkzaamheden in uitgevoerd moesten worden om de software op dezelfde manier te laten functioneren.

Locatiescheiding

Bij het UMC Utrecht registreren drie verschillende instellingen in hetzelfde EPD, namelijk: Het Máxima, Het Centraal Militair Hospitaal en het UMC Utrecht zelf. Deze productie werd in HiX 6.1 uit elkaar gehouden door verschillende locatiecodes. In HiX 6.3 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op dit gebied, en is er zelfs een nieuw veld ontwikkeld in HiX om deze locatiescheiding nog steeds mogelijk te maken. Performation heeft vervolgens de software waar nodig hierop aangepast zodat alles naar behoren blijft werken voor de verschillende instellingen die met Notiz werken.

Textimining query E-health

De BI-afdeling van het UMC Utrecht had voorheen een textmining query op E-Health registraties ontwikkeld die draaide op HiX 6.1. Echter, deze query zou niet meer werken na live-gang omdat de tabelstructuur in HiX 6.3 anders is. Performation heeft veel ervaring met textmining, dus heeft ten tijden van de overgang naar HiX 6.3 deze textminingquery ontwikkeld op HiX 6.3 zodat deze signaleringen vanuit Notiz weggewerkt kunnen worden na live-gang.

Het UMC Utrecht is een grote organisatie met veel controleregels en bijzonderheden. Maar dankzij de goede samenwerking en korte lijntjes met Performation is de migratie van Notiz naar HiX 6.3 heel soepel verlopen”

Yvonne Heinen, stafadviseur UMC Utrecht

Succesvolle overgang

In de afgelopen twee maanden is er had gewerkt aan het controleren en migreren van alle modules die het UMC Utrecht afneemt van Performation, met Notiz als grootste product.

Met deze succesvolle overgang hebben de consultants van Performation in samenwerking met de stafadviseurs van het UMC Utrecht ervoor gezorgd dat de registratierisico’s beheerst blijven. Zo kan UMC Utrecht blijven inzetten op volledigheid én rechtmatigheid van de Zorgregistratie

Gaat jouw ziekenhuis over op een nieuw EPD?

We helpen je graag bij een naadloze overgang van de zorgregistratie

Laat je gegevens achter en we bellen jou
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht