Bestuurders, specialisten en controllers

Hoe verhoudt zich onze zorg tot onze peers?

Heldere analyse van verschillen

Benchmark kosten en doelmatigheid

U wilt weten hoe u presteert ten opzichte van vergelijkbare instellingen. Met de ‘Benchmark kosten en doelmatigheid’ krijgt u inzicht in verschillen in behandelmix, profielen en kostprijzen. Voert uw ziekenhuis binnen een bepaalde diagnose dure of goedkope DBC’s uit ten opzichte van andere ziekenhuizen? Hoe verhouden ligduur, hoeveelheid diagnostiek en aantal contactmomenten zich van specifieke DBC’s ten opzichte van soortgelijke ziekenhuizen? En zijn de kostprijzen per zorgactiviteit hoger of lager dan in de benchmark? De Benchmark biedt een totaaloverzicht en de mogelijkheid om onderliggende details online te analyseren.

Holger Wagenaar

Productowner

De voordelen:

  • Inzicht in behandelmix, profielverschil en kostprijsverschil
  • Analyse naar kostentype, zorgproduct en zorgactiviteit
  • Biedt trendinformatie
  • Spreiding van individuele ziekenhuizen