Begroten

Het opstellen van een realistische en ambitieuze begroting is niet eenvoudig. Door allerlei veranderingen in het ziekenhuis, zoals de zorgvraag en productie, de druk vanuit de verzekeraar of het veranderend portfolio, is het lastig om een realistische begroting te maken. Het is wel belangrijk om dit zo goed mogelijk te doen, zodat alle afdelingen over de juiste financiële middelen beschikken om hun taak binnen het ziekenhuis goed uit te voeren. Met de oplossing ‘Begroten’ bieden wij u hierbij graag ondersteuning.

Producten

De producten 'Begroten' en Productiecapaciteit' helpen om de juiste beslissingen te nemen.