Financials en planning & control

Op tradionele wijze begroten

...en op basis van verwachte patientstromen

Begroten

Elk jaar stelt een ziekenhuis een financiële begroting op. Traditioneel met als uitgangspunt de begroting van het lopende jaar. Maar zou het niet logisch zijn de verwachte patientstromen mee te nemen? En gedurende het jaar de begroting “rollend” aan te passen op basis van de werkelijkheid? De tool ‘Begroten’ stelt uw ziekenhuis hiertoe in staat. Zo komt u tot de meest realistische begroting en bent u echt “in control”!

‘Begroten’ rekent productie om naar kosten en opbrengsten. Hierdoor kunt u niet alleen een begroting opstellen voor de komende periode, maar kunt u ook analyses uitvoeren op de toegestane kosten behorend bij de gerealiseerde productie.

Holger Wagenaar

Productowner

De voordelen

  • Aantal formatieplaatsen en personeelskosten per afdeling en per functie begroten
  • Overige kosten per afdeling per kostensoort begroten
  • Verwachte patientstromen op verschillende niveau's vastleggen
  • Variabiliteit per kostensoort/kostenplaats vastleggen
  • Optimaliseren zorgprofiel door middel geïntegreerde benchmark