Terugblik op de Kostprijzen & Benchmark-gebruikersmiddag

Het auditorium van Performation HOTflo in Bilthoven was op donderdag 10 januari 2019 gevuld met financials voor de Kostprijzen & Benchmark-gebruikersmiddag. Ruim twintig vertegenwoordigers van ziekenhuizen bespraken in een informatieve middag de belangrijkste ontwikkelingen voor 2019. Van tevoren hadden de meeste deelnemers een vragenlijst ingevuld waaruit ook ontwikkelwensen gedestilleerd en geprioriteerd werden.

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel lichtte toe waarom zij al enkele jaren warme bed-uren gebruiken in hun kostprijsberekeningen en waarom ze blij zijn, dat ze in 2019 een belangrijke rol in benchmarken gaan spelen. Behalve de warmebed-uren is nog een aantal andere inhoudelijke verbeteringen in kostprijsmodel en benchmark besproken.

Oplossing ‘Kosten en doelmatigheid’

Het berekenen van kostprijzen en het benchmarken van deze kostprijzen valt binnen de oplossing Kosten en doelmatigheid. Hiermee biedt Performation HOTflo een oplossing om kosten van zorg te berekenen, verbeterpotentie te identificeren met benchmarks en kunnen wij samen met u deze verbeterpotentie verzilveren.

Vanuit doelmatigheid is de stap naar capaciteit snel gezet. Krijn Pepping, consultant bij Performation HOTflo (rechts), lichtte toe waarom het op het juiste niveau berekenen van kostprijzen
en benchmarken, het beter plannen van capaciteit mogelijk maakt. Daarnaast bleken de aanwezigen gelukkig met het (nieuw) leven inblazen van de personeels-productiviteitsbenchmark. Interactief zijn prioriteiten bepaald voor verschillende organisatieonderdelen en het gewenste detailniveau.

Eén van de hoogtepunten van de middag was de presentatie van de gloednieuwe wijze van benchmark-inzichten verwerven door Dennis Diederix. Deze in samenwerking met klanten ontwikkelde weergave werd goed ontvangen.

Stemmen op doorontwikkeling

Aan het einde van de middag stemden de gasten van de gebruikersmiddag op de verschillende doorontwikkelingen binnen de propositie Kosten en doelmatigheid. Wie kan tenslotte beter bepalen waar de behoefte ligt, dan de daadwerkelijke eindgebruikers? Dit is één van de manieren waarop Performation HOTflo gebruikers zelf invloed laat hebben op welke doorontwikkelingen de hoogste prioriteit hebben en hoog op de agenda moeten komen.