Bent u al druk met het realiseren van het stempel Horizontaal Toezicht of twijfelt u nog over de aanpak? Beschikt u over de juiste oplossingen om vroegtijdig grip te krijgen op de kwaliteit van uw registratie? Laat u hierover informeren op het event Horizontaal Toezicht – Uitdagingen en ervaringen uit de praktijk op donderdag 27 juni 2019 op onze vestiging in Bilthoven. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor koffie of thee. We sluiten om 16.30 uur af met een borrel.

Performation HOTflo heeft als motto ‘Connecting passion for Healthcare’. Met het event bieden we het platform om ervaring en kennis over Horizontaal Toezicht te delen.

Programma

De weg naar Horizontaal Toezicht
Brigitte Lageweg-Leushuis (Beleidsmedewerker AO-IC ZGT) neemt u mee in het proces dat Ziekenhuisgroep Twente doorliep om van verticaal naar Horizontaal Toezicht over te gaan. U ontvangt praktische tips over de do’s en don’ts tijdens dit proces.

Horizontaal Toezicht en de zorgverzekeraar
Marlieke Moors (Reviewleider MSZ bij Menzis) geeft vanuit zorgverzekeraar Menzis haar kijk op Horizontaal Toezicht en deelt in de uitdagingen en ervaringen die zij in dit proces tegenkomt.

Steekproefmodule
Speciaal voor de verantwoordingfase van Horizontaal Toezicht is in samenwerking met ZGT en Menzis de Steekproefmodule ontwikkeld. Roos van Oort (HT consultant Performation HOTflo) demonstreert de werking en geeft inzicht in de toekomstige ontwikkelingen.

Monitoring registratiekwaliteit
Caj Oosters (hoofd concerndienst ZA&I UMC Utrecht) en Roos Klever (consultant Performation HOTflo)
Samen met het UMC Utrecht is het ‘Registratiekwaliteit dashboard’ ontwikkeld. Caj Oosters (hoofd concerndienst ZA&I UMC Utrecht) en Roos Klever (consultant Performation HOTflo) nemen u mee in het ontstaan van dit dashboard en het gebruik ervan.

Aanmelden

U bent van harte welkom op dit event. Deelname is gratis en voorafgaand aan het event krijgt u een e-mail met praktische informatie.

Meld u aan voor het event Horizontaal Toezicht – Uitdagingen en ervaringen uit de praktijk